חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
מרכז חינוכי שניידר
דלג על מרכז חינוכי שניידר

מרכז שניידר לרפואת ילדים

מדינת ישראל | משרד החינוך | מחוז תל-אביב

JCI - תו תקן של איכות ובטיחות
חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
חיפוש
דלג על חיפוש
לחיפוש ביטוי מדוייק הוסף גרשיים
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

זכויות התלמיד המאושפז

ילדים ונוער זכאים על פי חוק לקבלת שירותי חינוך במהלך האשפוז בבית החולים. 
השירות המרכזי אותו מקבל התלמיד עם אשפוזו בבית החולים הינו שירות רפואי. האחריות הכוללת על התלמיד המאושפז, מרגע אשפוזו ועד לשחרורו, חלה על בית החולים בו הוא מאושפז.
השירותים החינוכיים הניתנים במסגרות החינוכיות שבמרכזים הרפואיים, הם בבחינת שירותים נוספים לשירות הרפואי אותו הילד המאושפז מקבל. 

ילדים המאושפזים בבית החולים מעל 21 יום
המסגרות החינוכיות בבתי החולים נותנות תמיכה לתלמיד המאושפז. על מנת לבנות תוכנית המותאמת לצורכי הילד, על בית הספר בקהילה להיות בקשר ישיר עם המרכז החינוכי בבית החולים בו מאושפז הילד, בשיתוף ובהסכמת הוריו ולאחר חתימתם על טופס ויתור סודיות חינוכית.

עם שחרורו של התלמיד מבית החולים, המסגרת החינוכית בבית החולים מדווחת למת"יא (מרכז תמיכה יישובי/אזורי) שבאזור מגורי הילד, למטרת התארגנות לקראת קליטת הילד במסגרת החינוכית בקהילה (לרשימת המתי"אות). 

תלמידים המאושפזים בבתי חולים זכאים להבחן במבחני בגרות סטנדרטיים ועל פי לוח הזמנים שנקבע על ידי משרד החינוך. על המרכז החינוכי במרכז הרפואי, להיות בקשר עם צוות בית הספר בקהילה על מנת לקבל אישור להיבחן בבית החולים וכן לדאוג להיתכנות תנאי היבחנות מיטביים.


עזרה לימודית לאחר שחרור מאשפוז
תלמידים השוהים בביתם עקב מחלה באישור רופא, יקבלו תמיכה לימודית לשם סגירת פערים לימודיים מספק של משרד החינוך אשר זכה במכרז, בפיקוח המינהל הפדגוגי. הנהלים שיפורטו בחוזר מנכ"ל, חלים על תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות מוכרות שאינן רשמיות.

ילדים החוזרים לבית הספר לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות, יכולים לקבל תמיכה לימודית וטיפולית מסל "שעות חולים". תלמידים בגילאי גן, בית ספר יסודי וחטיבת הביניים יפעלו להלן: צוות המסגרת החינוכית יקיים ישיבת צוות בין מקצועית עם ההורים, התלמיד ומדריכת המת"יא (מרכז תמיכה יישובי / אזורי) במטרה לגבש תכנית תמיכה בתלמיד הכוללת איתור צרכים, נושאי לימוד, שילוב חברתי, טיפול, היקף משאבים (מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד). התכנית תיבדק על פי אמות המידה שנקבעו בה ובמידה ויימצא כי יש להרחיב את תכנית התמיכה ולהיעזר במשאבים נוספים במסגרת החינוכית, יישקל דיון בעניינו של התלמיד בוועדת השילוב. תהליך הבקרה על יישום התכנית ושעות התמיכה, יעשה בשיתוף פעולה בין הפקוח הכולל וזה של החינוך המיוחד והמתי"א.

 תלמידים בגילאי חטיבה עליונה יפעלו על פי ההנחיות בחוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה, המתפרסם מידי שנה באתר משרד החינוך ומוכר על ידי היועצות בבתי הספר. תלמידים הסובלים ממחלות כרוניות

משרד החינוך פרסם חוזרי מנכ"ל המתייחסים לצוות החינוכי ולתלמידים עם מחלות כרוניות ואחרות. קישור לאתרים הרלוונטיים.

 

עבור לתוכן העמוד